تیم مدیریت اعضای تیم به عنوان نمونه هستند

image

رابرت اسمیت

مدیر اجرایی
image

آملیا براون

حسابدار
image

ملیسا ژان

منشی

توسعه دهندگان توسعه دهندگان ما بهترین توسعه دهندگان وب هستند

image

جولیا اسمیت

مشارکت کننده
image

جورج ویلیامز

توسعه دهنده وب
image

آنا کروز

طراح UX و UI
image

توماس دیویس

طراح گرافیک

طراحانطراحان بزرگ ما

image

جان نوح

توسعه دهنده
image

ویلی گواه

توسعه دهنده
image

جولیان میا

توسعه دهنده وب
image

درو اوا

توسعه دهنده