وب سایت ما به زودی راه اندازی می شود

Anacron از یک صفحه ساده و ساده به زودی یا به صورت آفلاین با یک شمارنده زمان پشتیبانی می کند. این به طور خاص طراحی شده است تا با موضوع مطابقت داشته باشد. این ویژگی را می توانید در Admin Dashboard → Anacron Theme → Gizmos → Coming Soon Page فعال کنید.لطفا برای اطلاعات بیشتر به بخش آموزش Anacron مراجعه کنید.